Kvalita a životné prostredie

Kvalita a životné prostredie

"Slúžime Vám, slúžime prírode."

Toto motto pre nás znamená konať v záujme ochrany životného prostredia. Používame alternatívne zdroje energie a znižujeme emisie. Využívame ekologické prostriedky šetrné k vode, ktoré nám umožňujú neustálu recykláciu, čo šetrí energiu a udržiava nízku spotrebu vody. Pomocou efektívnej technológie s optimálnym umývacím procesom sme schopní vykonávať procesy chemického čistenia bez pracích prostriedkov škodlivých pre životné prostredie.

Udržiavanie životného prostredia

Udržiavanie životného prostredia

Udržateľnosť a ochrana životného prostredia sú neoddeliteľnými prvkami firemnej filozofie CWS-boco. Ako jeden z kvalitných a inovatívnych lídrov textilných služieb a hygieny opierame všetky svoje aktivity o jasne definované stratégie.

V našej spoločnosti sa zameriavame na environmentálne aspekty: odpadové vody, emisie, hluk, odpad či energie. To je dôvod, prečo sa CWS-boco zameriava na: vysoko kvalitné práčovne, presne namerané rolky bavlnených uterákov, senzorové kohútiky s úsporou vody, atď.

Príkladmi našej činnosti sú aj efektívne umývacie technológie a procesy, ktoré nám umožňujú čistenie bez použitia ekologicky škodlivých chemických látok a zároveň znižujú množstvo pracích práškov a vody. Našim cieľom je recyklácia vody v práčovni, t.j. až 80% odpadových vôd sa môže znova použiť na umývanie.

Každý deň tak dokážeme ušetriť až 160,000 litrov vody. Prostredníctvom nášho kompletného "zeleného" cyklu služieb, od výroby cez pranie, starostlivosť, po prepravu našich výrobkov má CWS-boco prostriedky, ktorými chráni prírodu.

Najvyššia kvalita pre najvyššie požiadavky zákazníkov

Najvyššia kvalita pre najvyššie požiadavky zákazníkov

Preberáme zodpovednosť za kvalitu našich produktov a ochranu nášho životného prostredia.

Environmentálny manažment znamená pre CWS-boco neustále sledovanie účinkov služieb na prostredie a vyhodnocovanie rozhrania medzi našimi službami s negatívnymi environmentálnymi aspektmi. 

Ponúkame certifikovanú kvalitu a systém environmentálneho manažérstva podľa DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001.