Haniel a Rentokil Initial podpísali dohodu o vytvorení spoločného podniku

Duisburg, 16. december 2016 – Náš akcionár Haniel a spoločnosť Rentokil Initial včera podpísali dohodu o vytvorení spoločného podniku. Spoločnosť CWS-boco a časti spoločnosti Rentokil Initial budú zlúčené pod vlajkou CWS-boco Holding. Cieľom je vytvorenie popredného európskeho poskytovateľa služieb v oblasti pracovných odevov a údržby umyvární.

Očakáva sa, že pán Haniel bude mať viac než 82 % akcií nového spoločného podniku a zvyšok bude patriť spoločnosti Rentokil Initial. Hlavné sídlo spoločnosti bude v meste Duisburg. Novovzniknutú spoločnosť povedie manažérsky tím spoločnosti CWS-boco na čele s generálnym riaditeľom Maxom Teichnerom. Realizácia vytvorenia spoločného podniku sa očakáva v polovici roku 2017. „Fúzia nám umožní poskytovať širšie portfólio, a tým uspokojovať širšie požiadavky trhu. To je dobrá správa pre všetkých zamestnancov spoločného podniku a našich zákazníkov,“ vysvetlil generálny riaditeľ skupiny CWS-boco Max Teichner.

Upozornenie: Bolo dohodnuté, že podmienky dohody o vytvorení spoločného podniku sa nebudú zverejňovať. Návrh podlieha schváleniu protimonopolným orgánom. Do tej doby nedôjde k žiadnym interným ani externým zmenám. Obe spoločnosti budú pokračovať vo svojich činnostiach ako doteraz.