Priemyselné utierky

  • Profesionálne čistenie zariadení

  • Robustný a odolný materiál...

  • Kompletný servis pre Vašu spoločnosť

 

Vysoko kvalitné priemyselné utierky vyhovujú potrebám čistenia na pracovisku a zabezpečujú najvyššiu úroveň čistoty. Sú vyrobené z materiálu odolného voči opotrebovaniu, zabezpečujú spoľahlivé čistenie Vašich strojov a zariadení.

Náš kompletný servis zahŕňa: odvoz znečistených utierok v požadovaných intervaloch a súčasný dovoz čistých utierok. Opotrebované čistiace utierky sa bezplatne vymieňajú a nahrádzajú novými. Na odvoz, dovoz a uskladnenie utierok sa používajú kontajnery, ktoré sú v súlade s normami EÚ o odpadoch.