Pobočky CWS-boco na Slovensku

CWS-boco Slovensko, s.r.o. 
Tel: +421 903/ 201 444 
Fax: +421 33/ 73 01 888
E-mail: cws@cws.sk
IČO: 314 11 045
IČ DPH: SK2020396125

Bratislava: Bojnícka 10, 831 04 Bratislava
Telefón: +421 2 446 32 739, alebo 0904 701 672

Banská Bystrica: Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 414 23 40

Hlohovec: M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
Telefón: +421 33 735 13 29 alebo +421 903 201 444

Košice: Rampová 4, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 729 56 21

Divízia boco: Tehelňa 12, 841 07 Bratislava
Telefón: +421 2 444 61 385